Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vakantie in eigen streek

Vakantie in eigen streek
Provinciaal @ Vlaams Belang

De impact van het coronavirus op het toerisme in Limburg is heel groot en zal dat vermoedelijk ook nog een tijd blijven. Het Vlaams Belang wil daarom ‘Vlaanderen Vakantieland’ terug laten opnemen in het VRT-aanbod. Limburg mag hierin zeker niet vergeten worden! “Het toerisme en de horeca zijn samen één van de hardst getroffenen sectoren door de coronamaatregelen. Het is dus alle hens aan dek.” Voor het geheel van alle toeristische sectoren (logiesaccommodaties, restaurants en cafés, evenementen, kleinhandel,…).

De negatieve impact op het toerisme in Limburg zal waarschijnlijk nog lang voelbaar zijn. Een toekomstige versoepeling van de maatregelen biedt wel mogelijkheden voor het binnenlandse toerisme. Verhoogde interesse in de eigen regio en in het eigen land moeten daarom deze zomer zoveel mogelijk in de hand gewerkt worden, vindt het Vlaams Belang. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de veiligheid en volksgezondheid: samenscholingen van grote groepen mensen moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Het Vlaams Belang wil dat het Limburgs toerisme zo snel mogelijk gestimuleerd wordt van zodra de maatregelen versoepeld worden en toerisme weer mogelijk wordt. Vlaams Belang zal ook in Limburg aan de lokale besturen vragen of zij van plan zijn om een initiatief te nemen en te ondersteunen.