Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / BERINGEN OF ...

BERINGEN OF ...
Lokaal @ Vlaams Belang
BERINGEN OF ...

Onze grenzen blijven wijd open staan. Er komen onder deze regering meer immigranten België binnen dan ooit tevoren.
De gevolgen van het nu al decennialang volgehouden immigratiebeleid ondervinden we in Beringen. Eén derde van de Beringse bevolking is inmiddels van vreemde afkomst.
Niet minder dan één vierde van de bevolking van onze stad is moslim en 34 procent van de leerlingen van het officiële basisonderwijs in onze stad volgt islamles.


Voor het Vlaams Belang blijft het een evidentie dat immigranten die zich in onze stad vestigen zich dienen aan te passen aan onze manier van leven.
Sommigen doen dat ook. We stellen echter vast dat een groot deel van de allochtonen integratie afwijst en eist dat onze samenleving zich aanpast aan hún religie, cultuur en gewoonten. Onze bestuurders geven daar maar al te vaak aan toe.

Beringen moet Beringen blijven!

In de moskee worden waarden gepredikt die compleet haaks staan op onze eigen Vlaamse en Europese waarden. Moslims eisen onder meer het recht op om hoofddoeken te dragen in het onderwijs of in de ambtenarij, om overal halal te kunnen eten of zelfs om gescheiden te kunnen zwemmen in onze publieke zwembaden. Onze samenleving islamiseert in snel tempo.

Het Vlaams Belang wil dat Beringen een Vlaamse stad blijft. Beringen heeft nood aan een krachtdadig bestuur dat prioritair inzet op het terugdringen van de islamisering. Dat moet samen met het aanpakken van de onveiligheid de eerste prioriteit zijn van een nieuw Berings stadsbestuur.Het Vlaams Belang wil daarom een einde maken aan de massa-immigratie en pleit voor een wettelijke regeling die onze stad toelaat om een gemeentelijke inschrijvingsstop in te voeren voor niet-Europese vreemdelingen

.

Beringen weer van ons!

Het Vlaams Belang wil ook een totale bouwstop voor moskeeën. Moskeeën die fundamentalisme prediken, moeten worden gesloten.
Het Vlaams Belang wil daarnaast ook een hoofddoekenverbod voor onderwijs en ambtenarij. Er moet bovendien een subsidiestop komen voor moskeeën en islamitische verenigingen. Ons belastinggeld mag niet misbruikt worden om onze stad te islamiseren.

Met uw steun maken we van Beringen opnieuw een aangename, veilige én Vlaamse stad.
Met het Vlaams Belang wordt Beringen weer van óns!